Informacje pod adresem e-mail: rekrutacja@maximustrading.pl
 
Rekrutacja pracowników

do nowo powstałej fabryki mebli łazienkowych Maximus Trading Sp. z o.o.

04.03.2016 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby spółki MAXIMUS. Adres spółki to:

Maximus Trading Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 32

82-400 Sztumskie Pole