Informacje pod adresem e-mail: rekrutacja@maximustrading.pl
 
Rekrutacja pracowników

do nowo powstałej fabryki mebli łazienkowych Maximus Trading Sp. z o.o.

W dniu 03.09.2015 na fabryce Maximus zawisła wiecha. Uroczystość podsumowała ważny etap budowy zakładu, który będzie wzmacniał siły produkcyjne i logistyczne głównej fabryki Elity w Sztumie. W końcowym etapie, po uruchomieniu parku maszynowego, obie fabryki, Elita i Maximus, będą zatrudniały około 600 pracowników.

Prace budowlane na 5,15 hektara rozpoczęto 1 czerwca bieżącego roku. Są one prowadzone w ekspresowym tempie, każdego dnia na terenie budowy pracuje blisko 60 pracowników z 7 firm. Na początku sierpnia opuszczono słupy pod fundamenty, następnie postawiono pierwsze podpory i ściany, natomiast już we wrześniu rozpoczęto zamykanie konstrukcji zewnętrznych poszczególnych hal. Do końca tego roku rozpocznie się montowanie linii produkcyjnych w hali, w której odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy.

Pierwsze szafki nowej fabryki Maximus mają zjechać z taśmy produkcyjnej już w pierwszej połowie 2016 roku.