Informacje pod adresem e-mail: rekrutacja@maximustrading.pl
 
Rekrutacja pracowników

do nowo powstałej fabryki mebli łazienkowych Maximus Trading Sp. z o.o.

ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO PRZEBIEGU PRAC NA PODLEGŁYM WYDZIALE/ ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ OGRANIZACJI PRACY/ DBANIE O WYSOKĄ JAKOŚĆ PRODUKTU

 • ZADANIA:

  •    USTALANIE I OKREŚLANIE ZADAŃ PRODUKCYJNYCH PODLEGŁYM PRACOWNIKOM
  •    ORGANIZOWANIE I NADZOROWANIE REALIZACJI PROCESU PRODUKCYJNEGO W PODLEGŁYM DZIALE W TYM WŁAŚCIWEGO WYPEŁNIANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW DOKUMENTÓW WEWNĄTRZZAKŁADOWYCH
  •    KONTROLA PRZESTRZEGANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKCJI 
  •    INSTRUOWANIE PRACOWNIKÓW O SPOSOBIE WYKONYWANIA POWIERZONYCH ZADAŃ, UDZIELANIE PORAD I WSKAZÓWEK PRACOWNIKOM W TRAKCIE PRACY
  •    ZABEZPIECZANIE RYTMICZNEGO ZAOPATRZENIA STANOWISK PRACY W MATERIAŁY DO PRODUKCJI (ZGODNIE Z PLANEM PRODUKCJI), NALEŻYTE ICH PRZECHOWYWANIE ORAZ KONTROLA ICH POBIERANIA PRZEZ PRACOWNIKA Z PUNKTU WIDZENIA CELOWOŚCI I RACJONALNOŚCI ICH ZUŻYCIA
  •    PROWADZENIE BIEŻĄCEJ KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OBSŁUGI, PRZESTRZEGANIE ZASAD EKSPLOATACJI, W TYM NALEŻYTEJ KONSERWACJI MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH ORAZ POMOCNICZYCH
  •    CZUWANIE NAD TERMINOWYM REALIZOWANIEM ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH
  •    ODCZYTYWANIE RYSUNKÓW Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I WYKONYWANIE ELEMENTÓW ZGODNYCH Z DOKUMENTACJĄ
  •    DOKONYWANIE ZAPISÓW W ŹRÓDŁOWEJ DOKUMENTACJI PRACOWNIKÓW (DZIENNE KARTY PRACY) ORAZ BIEŻĄCE KONTROLOWANIE ZGODNOŚCI ZAPISÓW DOKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW Z RZECZYWISTYM WYKONANIEM PRACY
  •    PROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW Z WŁAŚCIWEGO SPOSOBU OBSŁUGI MASZYN I URZĄDZEŃ, ZWŁASZCZA SPOSOBU WYKONYWANIA ELEMENTÓW
  •    OSOBISTE UCZESTNICTWO W ODBIORACH POREMONTOWYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PODLEGŁYM DZIALE
  •    PRZEKAZYWANIE NASTĘPNEJ ZMIANIE MASZYN I URZĄDZEŃ W STANIE, KTÓRY UMOŻLIWIA KONTYNUOWANIE PRODUKCJI
  •    DBANIE O DOBRĄ ATMOSFERĘ W PRACY

 • WYMAGANIA:

  - WYKSZTAŁCENIE MIN. ŚREDNIE LUB ZASADNICZE W ZAWODZIE STOLARZ MEBLOWY (CZELADNIK/ MISTRZ)
  - DOŚWIADCZENIE W PRACY W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM
  - UMIEJĘTNOŚĆ KIEROWANIA ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW
  - KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU (mile widziany)
  - SPRAWNA OBSŁUGA KOMPUTERA (w tym pakiet Microsoft Office)